Berrie de Cranberrybeer op avontuur in Schotland
Dan moet je wat meer naar rechts varen Berrie.
Dan ben je heel snel bij je oom!

Ver aan de horizon ligt hetkasteel van oom MacBeer.
Hoe zou het met hem en de anderen zijn?